הודעה לעיתונות: המלחמה בקורונה ומימונה במבחן סל הבריאות הממלכתי