הודעה לעיתונות: הערכות בדבר השפעת נגיף הקורונה על התמותה בישראל