הודעה לעיתונות: מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל והישגים לימודיים