הודעה לעיתונות: סקר מורים המאוגדים בהסתדרות המורים