הודעה לעיתונות: תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות