לקראת פתיחת שנת הלימודים: מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש בנושא תקציב החינוך