מחקר חדש של מרכז טאוב בנושא איחודי רשויות מקומיות: איחוד רשויות יכול לחסוך מאות מיליוני שקלים בשנה