מחקר חדש של מרכז טאוב על תעסוקה והכנסה של האוכלוסייה המבוגרת בישראל – התעסוקה וההכנסה של מבוגרים עלו, אך הפערים התרחבו