מחקר של מרכז טאוב מוצא ששיעורי העוני בקרב קשישים בישראל הם בין הנמוכים בעולם המפותח לפני תשלומי רווחה ומיסים