מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מינה את גל בן דור למנהלת שיווק ותקשורת