מרכז טאוב מציג מחקר חדש של ד"ר זויה ניסנוב על מעמד הביניים בישראל