נתונים חדשים ומדויקים יותר מראים צניחה בנתוני פריון העבודה ב-2012