תקציר מדיניות חדש על מבנה משפחתי וסוגיות רווחה לקבוצות שונות