תקציר מדיניות חדש של מרכז טאוב מדגיש את מאפייניהן הייחודיים של משפחות בישראל ואת האתגרים שהן עומדות מולם, וממליץ על פתרונות