מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מודיע על מינויו של מר ניר קידר לתפקיד מנכ"ל המרכז

23.10.2022