הודעה לעיתונות בערבית: שני מחקרים חדשים בתחום הגיל הרך