בני משפחה מטפלים בישראל: ניתוח, אפיון והשפעה על שוק העבודה