מערכת הבריאות בישראל: בין "הנורמלי החדש" ל"נורמלי הישן"

10.01.2024