75 שנה לישראל – נתונים נבחרים מקום המדינה ועד היום