הדמוגרפיה של ישראל 2023: ירידות בפריון, בהגירה ובתמותה

22.01.2024