הודעה לעיתונות: בחינת מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות בשנים 2020–1995