הודעה לעיתונות: תמותה עודפת ותוחלת חיים בישראל בשנת 2020

02.03.2021