הודעה לעיתונות: הגיל הרך בישראל – נתונים והשלכות על מדיניות

12.09.2021