הודעה לעיתונות: מחוז הדרום בישראל – פרופיל חברתי ודמוגרפי

08.06.2021