הודעה לעיתונות – עשירון השכר העליון של העובדים בישראל