מגמות ופערים בתחלואה ובתמותה מסרטן לפי יישובים בישראל

02.02.2023