הודעה לעיתונות: תקצוב החינוך המיוחד בישראל – מהמלצות ועדת דורנר ועד תחילת יישום התיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד