מערכת הרווחה בימים של שינוים פוליטיים דרמטיים

27.12.2023