מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (חל"צ) (שיכונה להלן, "מרכז טאוב", "אנחנו" או "אנו") מתייחס לפרטיות שלך ברצינות הראויה. מדיניות הפרטיות הזאת תעזור לך להבין איזה מידע אנחנו עשויים לאסוף עליך ואת הדרכים שבהן אנו אוספים, מאחסנים, משתמשים במידע על אודותיך ומגלים אותו, לרבות כל מידע מזהה אישי ("מידע אישי") בקשר לשימוש שלך באתר.

מדיניות פרטיות זו מהווה חוזה משפטי מחייב ואכיף בין מרכז טאוב ובינך, ולפיכך יש לקרוא אותה בתשומת לב.

למונחים מוגדרים שלא הוגדרו במדיניות הפרטיות תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

יש לקרוא את מדיניות הפרטיות בתשומת לב לפני גישה לאתר או שימוש בו. במקרה של אי הסכמה לתנאיה או לחלק מהם נבקשך לעזוב מייד את האתר.

הסכמה

כל איסוף, שימוש, עיבוד או גילוי של מידע אישי שלך יתבצע בהתאם לכל דין ולתנאי מדיניות הפרטיות.

לתשומת ליבך, החוק לא מחייב אותך לספק לנו מידע כלשהו. עם זאת, אם תבחר/י לספק לנו מידע אישי שלך (למשל באמצעות יצירת קשר איתנו ומסירה של השם שלך, פרטי הקשר שלך או כל מידע אישי אחר), אנו נחשיב את המידע הזה כאילו נתת לנו אותו מרצונך החופשי ובהסכמתך, למטרות ולשימושים כמתואר במדיניות הפרטיות, או כפי שהסכמת אחרת בעת שמסרת לנו את המידע האישי שלך. בכל מקרה, ניתן לבחור שלא למסור לנו מידע אישי כלשהו, למחוק או לתקן אותו בכל עת כמתואר בסעיף "גישה למידע האישי שלך וביטול האישור להשתמש בו".

המידע שאנו אוספים

בזמן השימוש שלך באתר ייתכן שנאסוף מידע טכני מסוים באופן אוטומטי על המחשב ו/או ההתקן שממנו ניגשת לאתר (כתובת IP, גרסת מערכת הפעלה, מצב רשת וכו') ופעילות משתמש (הורדות, היסטוריה, הקלקות על מודעות, קישורים וכו').

מידע אישי עליך יכול להיאסף גם בשליחה אלינו מרצונך באמצעות יצירת קשר ישירות ושליחה של פרטים כמו שמך, גילך, פרטי הקשר שלך, מיקומך הגיאוגרפי, פנייה מקצועית וכל מידע אחר שנתקבל ממך מרצונך.

לא נאסוף או נבקש ביודעין מידע מאנשים מתחת לגיל ההסכמה באזור השיפוט שלהם. אם נגלה לאחר מעשה שמשתמש כלשהו באתר שלנו לא הגיע לגיל ההסכמה נבצע את הצעדים הדרושים על מנת למחוק את המידע של משתמש כזה מהמאגרים שלנו. אם גילית כל שימוש כזה באתר או מסירת מידע אישי על ידי אנשים מתחת לגיל ההסכמה באזור השיפוט שלהם, יש ליצור איתנו קשר בכתובת info@taubcenter.org.il.

אם בחרת לספק לנו מידע אישי כלשהו לכל מטרה שתוארה במדיניות פרטיות זו, באחריותך להבטיח שכל המידע שנמסר הוא מדויק, עדכני ולא מטעה.

כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנחנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות הבאות:

 • ליידע אותך לגבי מחקרים, תוכניות, אירועים או הכרזות אחרות.
 • לנהל הגרלות ותחרויות ולבצע סקרים.
 • ליצור איתך קשר, לענות על שאלות, חששות וכו'.
 • לשפר את האתר שלנו ו/או את השירותים או המידע שמוצעים באתר (למשל באמצעות ניתוח מידע שנאסף ושימוש בניתוח הזה לשיפור חוויית המשתמש באתר, להתאים אישית את המידע באתר, וכו').
 • אנחנו עשויים לשלב את המידע האישי שלך עם מידע שנקבל מהפניות לצדדים שלישיים. שילוב המידע מאפשר לנו לתקשר איתך טוב יותר ולענות על הצרכים שבשלהם יצרת איתנו קשר (למשל גיוס עובדים).
 • לשלוח לך חומרים אינפורמטיביים או שיווקיים לגבי מרכז טאוב ועבודתו. אם אין ברצונך לקבל מאיתנו הודעות, אפשר לשלוח לנו דוא"ל לכתובת info@taubcenter.org.il ולכתוב בשורת הנושא "Unsubscribe". כאשר נשתמש בפרטי הקשר שלך לשלוח לך חומרים אינפורמטיביים או שיווקיים כאמור, ההודעה עצמה תכלול הוראות חשובות לגבי אופן ההסרה מרשימת התפוצה (אם ברצונך להסיר).
 • אנחנו עשויים לגלות להעביר לצד שלישי מידע אישי או כל מידע שיימסר לנו ממך באמצעות השימוש באתר אם אנחנו מאמינים בתום לב שהמידע הזה יועיל, או דרוש באופן סביר על מנת: (א) לציית לכל דין, תקנה, צו בית משפט, הליך משפטי או בקשה של הממשלה; (ב) לאכוף את המדיניות שלנו (לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות), כולל חקירות של הפרות אפשריות שלה; (ג) לחקור, לגלות, למנוע או לפעול בנושא פעילויות בלתי חוקיות או עוולות אחרות, חשד להונאה או בעיות אבטחה; (ד) להקים או לממש את זכותנו להתגונן מפני תביעות משפטיות; או (ה) למנוע נזק לזכויות, לרכוש או לבטיחות של מרכז טאוב, למשתמשים שלנו, לך או לצד שלישי כלשהו.

בנוסף לאמור לעיל אנו שומרים על הזכות להשתמש במידע שסיפקת לנו לכל המטרות כפי שהסכמת במיוחד בעת שמסרת לנו אותו.

שימוש במידע אנונימי או תחת שם בדוי

אנחנו עשויים לשתף "מידע אנונימי או תחת שם בדוי" (כלומר מידע שלא מאפשר זיהוי של משתמש בודד, מידע שאינו אישי, מידע צבור או מידע אישי שלא ניתן לקריאה על ידי בן-אדם) בכל הנסיבות שצוינו לעיל, וכן לצורך שיפור האתר שלנו ו/או עבודת המחקר שלנו, סטטיסטיקות צבורות לצורך ביצוע פעילויות המחקר שלנו, ועל מנת לשפר את החוויה שלך מהאתר ו/או את המידע שאנחנו מציעים באתר. אם נשלב מידע אישי עם מידע אנונימי או תחת שם בדוי, המידע המשולב ייחשב מידע אישי כל עוד הוא נשאר בצורה משולבת.

גישה למידע האישי שלך וביטול האישור להשתמש בו

כפי שנדרש על פי כל דין, באפשרותך לצפות במידע האישי שאספנו ממך, לתקן אותו או למחוק אותו. על מנת לעשות זאת יש ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו בכתובת info@taubcenter.org.il ולפרט את הבקשה.

כמו כן באפשרותך לבטל את האישור להשתמש במידע שלך לאילו מן המטרות המצוינות לעיל. על מנת לעשות זאת יש ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו בכתובת info@taubcenter.org.il ולהגיש בקשה שתכלול את כל הפרטים הרלוונטיים.

שיתוף המידע שלך

ייתכן שנמסור את המידע האישי שלך או כל מידע שמסרת לנו:

 • לספקי השירות שלנו, ליועצים שלנו או לצדדים שלישיים ברשת שלנו בקשר לפעילויות של מרכז טאוב.
 • אם אנחנו מאמינים בתום לב שגילוי מידע כזה מועיל או דרוש באופן סביר כדי לציית לכל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה מהממשלה.
 • כדי לאכוף את המדיניות שלנו ואת ההסכמים איתך (לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הזאת).
 • על מנת לחקור, לגלות, למנוע או לפעול בנושא פעילויות בלתי חוקיות או עוולות אחרות, חשד להונאה או בעיות אבטחה.

אם אתה מתגורר באיחוד האירופי, תן דעתך כי המידע שאנו אוספים עשוי להיות מועבר מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי, וכי הסכמתך למדיניות הפרטיות ולהמשך השימוש באתר מהווים הצהרה על הסכמתך להעברה שכזו. מרכז טאוב יבטיח שכל העברה כזאת תתבצע בהתאם לכל דין ותחת אמצעי אבטחה מתאימים.

איך אנחנו מגינים על המידע שלך

אבטחת המידע האישי שלך חשובה לנו ואנו שואפים לשמור על סטנדרטים של אבטחת מידע בהתאם למקובל בענף, על מנת להגן על המידע שנמסר לנו. עם זאת ידוע לנו שאין שיטה לשידור מידע באינטרנט או לאחסון אלקטרוני שהיא מאובטחת ב-100%. לכן, אף שאנחנו משתמשים באמצעי אבטחה הולמים ותקניים כדי להגן על המידע האישי שלך, אנחנו לא יכולים להבטיח אבטחה או סודיות מוחלטות. אם יש לך שאלות ספציפיות או חששות בנושאי אבטחת מידע אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת info@taubcenter.org.il.

אינטראקציה עם שירותים של צדדים שלישיים

מדיניות הפרטיות הזאת אינה חלה על השיטות של חברות שאנחנו לא שולטים בהן או שאינן בבעלותנו, או על אנשים שאנחנו לא מעסיקים או מנהלים, לרבות מי מהצדדים השלישיים שלהם אנחנו עשויים לגלות מידע כמפורט במדיניות הפרטיות. לכן אף שדרך האתר אפשר ליצור קשר או לנהל אינטראקציה עם שירותים של צדדים שלישיים, אנחנו לא אחראים למדיניות הפרטיות או לתוכן של השירותים של הצדדים השלישיים האלה. כיוון שאותם שירותים של צדדים שלישיים עשויים לאסוף ממך מידע אישי אנחנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של כל שירות של צד שלישי שאיתו תבחר/י לקיים אינטראקציה.

עוגיות

בעת אספקת השירותים אנחנו עשויים גם לאסוף מידע טכני מסוים באופן אוטומטי ולאחסן אותו בקובצי יומן, ולהשתמש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות דומות אחרות. עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (כגון מַשׂוּאות רשת, תגיות, תגיות פיקסל, קודים וכו') מאפשרות לנו לאסוף מידע על המשתמשים שלנו, על המכשירים שלהם ועל ההתנהגויות שלהם ברשת באופן אוטומטי – מידע שיוכל לשמש אותנו לשיפור הניווט באתר, לשיפור השירותים, להתאמה אישית של חוויית המשתמש, לאיסוף נתונים סטטיסטיים לגבי העדפות והתנהגות משתמשים וכו', ולמגוון משימות ניתוח אחרות.

"עוגיה" היא פיסת מידע קטנה שאתר אינטרנט מקצה למחשב או להתקן הנייד בזמן הצפייה בו. ניתן להשתמש בעוגיות למטרות מגוונות, כמו לאפשר לעבור ביעילות בין דפים, לאפשר הפעלה אוטומטית של תכונות מסוימות, לזכור את ההעדפות שלך ולשפר את המהירות והקלות של האינטראקציה בינך ובין השירותים שלנו. מלבד עוגיות זמניות שנמחקות ברגע שהדפדפן נסגר, האתר שלנו משתמש גם בעוגיות קבועות כמו Google Analytics ו-Facebook pixel.

אפשר לבטל את העוגיות באמצעות ההוראות בהעדפות הדפדפן, אבל אם הדפדפן אינו מאפשר שמירה של עוגיות, חלק מהתכונות של האתר ו/או השירותים שאנחנו מציעים עשויים שלא לפעול כהלכה וחוויית המשתמש שלך עשויה להיפגע.

שמירת מידע אישי

נשמור כל מידע אישי שאנחנו אוספים רק כל עוד הדבר דרוש למטרות שלשמן הוא נאסף, ובכל מקרה נמחק את המידע האישי לאחר כל בקשת מחיקה שנקבל ממך. אנחנו שומרים על זכותנו לשמור עותק של בקשת המחיקה וכל הפרטים הדרושים הנלווים למטרות של ציות מינהלי ורגולטורי.

צרו קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו או לגבי המידע האישי שאספנו, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת info@taubcenter.org.il.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנחנו שומרים את הזכות לפי שיקול דעתנו לעדכן או לתקן את מדיניות הפרטיות בכל עת ובלבד שהשינויים יתחשבו תמיד בזכויותיך על פי כל דין. כל שינוי במדיניות הפרטיות יהיה תקף עם פרסום התנאים החדשים ו/או יישום השינויים החדשים באתר (או אם יצוין אחרת בעת הפרסום), למעט הודעות מפורשות שיישלחו לך כאשר הדבר דרוש על פי כל דין. המשך השימוש שלך בשירותים שלנו לאחר שהשינויים במדיניות הפרטיות נכנסו לתוקף יהווה קבלה שלהם. עליך לבחון את מדיניות הפרטיות שלנו מזמן לזמן.

עדכון אחרון: 2  ביוני, 2021