דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים

23.05.2023

תקציר מחקר של מרכז טאוב בדק את דפוסי ההגירה בתוך ישראל בשנים 2017–2020 לפי השתייכות לאשכול חברתי-כלכלי של המהגרים ואת...

מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל

29.12.2022

תקציר המחקר מציג את התמורות והמגמות בשיעורי הנישואים והגירושים בקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. הממצאים מצביעים על שינוי בדפוסים אלו בעיקר...

תוחלת החיים בישראל בשנת 2021: חזרה למגמת עלייה?

31.03.2022

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקים בהשפעתה של מגפת הקורונה על הדמוגרפיה הישראלית. לצורך המחקר השתמשנו בנתוני הלמ"ס לשנים...

מגמות דמוגרפיות בישראל: מבט-על

26.12.2021

עיקרי המחקר: עלייה בשיעורי התמותה וירידה בתוחלת החיים: מגפת הקורונה העלתה את רמות התמותה במידה ניכרת: כ-60% ממקרי המוות מקורונה בישראל...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...

מגפת הקורונה בישראל: בדיקות, מקרי הדבקה מאומתים ואשפוזים לפי יישוב ומגזר

18.10.2021

עד סוף חודש ספטמבר 2021 נדבקו בקורונה כ-14% מהאוכלוסייה בישראל – 1.3 מיליון איש – ומהם נפטרו 7,800. המחקר בוחן...