ישראל עוד לא מוכנה לחינוך חינם מגיל לידה

31.12.2022

מרכז טאוב פרסם חוברת נתונים ייחודית המשרטטת תמונת מצב מורכבת של הגיל הרך בישראל. החוברת "הגיל הרך בישראל: ממצאי מחקר...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מערכת הרווחה בישראל לאחר משבר הקורונה: מבט-על

29.12.2022

עיקרי המחקר: בתקופת הקורונה הגיעה ההוצאה החברתית בישראל לשיא של יותר מ-20% מהתוצר. בשנת 2021 היא עדיין הייתה גדולה מכפי...

הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על

29.12.2022

עיקרי המחקר: האם חלה הידרדרות במצבה של מערכת החינוך בישראל? נחום בלס, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז, נדרש...

מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על

29.12.2022

עיקרי המחקר: פחות אבטלה ויותר משרות פנויות בחודשים הראשונים של 2020 ועם התקדמות משבר הקורונה עלה שיעור האבטלה בישראל ולא...

שוק העבודה בישראל: מבט-על

29.12.2022

עיקרי המחקר: המחקר סוקר את השינויים בתעסוקה ובשכר בענפים כלכליים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות, את ההשקעה בהון האנושי של העובדים...

טענו עוד...