התרחבות פערים סוציו-אקונומיים בהשגת אבני דרך שפתיות בינקות

10.06.2024

המחקר זמין כרגע באנגלית ויהיה זמין בעברית בהקדם. על אף פריון הילודה הגבוה בישראל ושיעורי העוני הגבוהים בקרב ילדים צעירים,...

קראו עוד >

בינה מלאכותית ושוק העבודה הישראלי

30.05.2024

מרכז טאוב מפרסם מחקר הבוחן את רמת החשיפה לבינה מלאכותית בשוק העבודה הישראלי ואת מאפייניה. לצורך זה השתמשו החוקרים מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין, פרופ' בני בנטל, פרופ' אבי וייס ופרופ' אלכס וינרב בכמה מדדים להערכת ההשפעה הצפויה של הבינה המלאכותית על שוק העבודה בישראל.

מאפייני החשיפה כפי שנמצאו במחקר מאפשרים להעריך ולִצפות אילו מקצועות בישראל יושפעו מהבינה המלאכותית יותר ואילו פחות, ובהתאם לכך – אילו אוכלוסיות צפויות "להרוויח" ממנה ואילו עלולות להינזק.

אי-שוויון בהתאמות לתלמידים עם לקויות למידה בבחינות הבגרות והשפעתו על הישגים

29.05.2024

שיעור התלמידים המקבלים התאמות בבחינות הבגרות בישראל על רקע לקויות למידה טיפס בעקביות בעשור האחרון. לקראת תקופת הבגרויות העומדת בפתח, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש שבחן כיצד העלייה בשיעורי ההתאמות הניתנות לתלמידים עם לקויות למידה, וההבדלים בשיעורי ההתאמות בין בתי ספר מרמות חברתיות-כלכליות שונות, משפיעים על ההישגים הבית-ספריים.

חוקרי מרכז טאוב ד"ר שרית סילברמן, פרופ' אלכס וינרב ונחום בלס מצביעים על פגמים וחולשות במערך ההתאמות, ומציעים שני צעדים שעשויים לייתר את הצורך ברוב ההתאמות הניתנות כיום.

נורמות מקומיות, נורמות תרבותיות ומבנה המשפחה בישראל

18.04.2024

בשנים האחרונות מבנה המשפחה בישראל ידע תמורות של ממש, בהן ירידה חוצת מגזרים בשיעור הילודה, ירידה בשיעור הנישואים ועלייה בגיל...

מידת הפרוגרסיביות של מס הבריאות בישראל

16.04.2024

מקורות המימון של ההוצאה הלאומית על בריאות ב-2022 (132.6 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים) נחלקים למקורות ציבוריים ולמקורות פרטיים. המקורות הציבוריים...

ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה בישראל

02.04.2024

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את התקצוב לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי בישראל, מתוך השוואה בין התקצוב בחינוך הממלכתי...

ביטוח סיעודי בישראל

02.04.2024

אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות גם היא. מרכז טאוב מפרסם מחקר ובו...