מערכת החינוך – 1999

30.12.1999

הסעיף הראשון להלן מציג איפיונים מרכזיים  של מספר התלמידים תוך הפניית תשומת הלב לתהליכים ומגמות עיקריים. לאחר מכן מתמקד הפרק...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

תכנית פעולה – מערכת החינוך

30.12.1999

הקבוצה הראשונה כוללת המלצות העוסקות במהלכי מדיניות ממלכתית, שאינם כרוכים בהכרח בהקצאת משאבים, אולם הם עשויים להשפיע על דרכה של...

קראו עוד >
  • חיים אדלר

פריון גבוה כתנאי לצמיחה בת-קיימא

21.12.1999

שאלה מרכזית היא, כמובן, האם הרמה הנמוכה של הפריון במשק הישראלי נקבעה על-ידי גורמים שאינם בשליטה ישירה של המדיניות הכלכלית...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

מערכת הבריאות – 1999

14.12.1999

ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת כמו כן את כלל ההוצאות של התושבים על קניית תרופות ומכשירים רפואיים ואת ההוצאות של הממשלה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מודל אופטימלי למערך רפואת השיניים בישראל

14.12.1999

. במרבית המדינות המתועשות חלה בשני העשורים האחרונים ירידה דרסטית ברמת העששת. לעומת זאת, בישראל, כמו גם במדינות העולם השלישי,...

תכנית פעולה – טיפול ואשפוז סיעודי

14.12.1999

ההמלצות המפורטות לעיל מבוססות על ניתוח המצב בתחום הגריאטרי, כפי שמוצג בסעיפים הבאים אחר-כך. תחילה יתואר היקף הבעיה הנובע מאי...

קראו עוד >
  • יעקב מנצ'ל

תכנית פעולה – שירותי הבריאות

14.12.1999

. מטרה אחרת היתה להביא לידי כך, שסל הבריאות שלו זכאי כל תושב בישראל יהיה כוללני ומקיף, במובן זה שהוא...

קראו עוד >
  • אריה שירום

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1999

13.12.1999

במהלך שנות השבעים והשמונים התפתחה בעולם אידיאולוגיה אשר גרסה, כי יש להקטין את מעורבות המדינה בכלל, ובנושאים חברתיים בפרט. הדבר...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יוסף קטן אריה שירום