תכנית פעולה – מערכת החינוך

30.12.1999

הקבוצה הראשונה כוללת המלצות העוסקות במהלכי מדיניות ממלכתית, שאינם כרוכים בהכרח בהקצאת משאבים, אולם הם עשויים להשפיע על דרכה של...

קראו עוד >
  • חיים אדלר

מערכת החינוך – 1999

30.12.1999

הסעיף הראשון להלן מציג איפיונים מרכזיים  של מספר התלמידים תוך הפניית תשומת הלב לתהליכים ומגמות עיקריים. לאחר מכן מתמקד הפרק...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

פריון גבוה כתנאי לצמיחה בת-קיימא

21.12.1999

שאלה מרכזית היא, כמובן, האם הרמה הנמוכה של הפריון במשק הישראלי נקבעה על-ידי גורמים שאינם בשליטה ישירה של המדיניות הכלכלית...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

שירותי רווחה אישיים – 1999

15.12.1999

תפקידם של השירותים הללו לסייע למגזרים החלשים והפגועים ביותר בחברה: ילדים בסיכון, משפחות במצוקה עמוקה, דרי רחוב, נשים מוכות, נכים,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

עשר שנים להפעלת חוק ביטוח סיעוד – משמעויות ולקחים

15.12.1999

הדיון בחוק הסיעוד העלה מספר סוגיות הקשורות לביצוע החוק: גיוס המטפלות, הכשרתן והבטחת איכות עבודתן, מעורבות המשפחות בבחירת ספקי השירותים...

קראו עוד >
  • יוסף קטן אריאלה לבנשטיין

תכנית פעולה – שירותי רווחה אישיים

15.12.1999

האתגר המרכזי הניצב בפני שירותים אלה הוא ליצור קשר בעל משמעות עם האוכלוסיות הנזקקות, לספק להן שירותים ההולמים את צורכיהן...

קראו עוד >
  • יוסף קטן

תכנית פעולה – טיפול ואשפוז סיעודי

14.12.1999

ההמלצות המפורטות לעיל מבוססות על ניתוח המצב בתחום הגריאטרי, כפי שמוצג בסעיפים הבאים אחר-כך. תחילה יתואר היקף הבעיה הנובע מאי...

קראו עוד >
  • יעקב מנצ'ל

תכנית פעולה – שירותי הבריאות

14.12.1999

. מטרה אחרת היתה להביא לידי כך, שסל הבריאות שלו זכאי כל תושב בישראל יהיה כוללני ומקיף, במובן זה שהוא...

קראו עוד >
  • אריה שירום
טענו עוד...