מערכת החינוך – 2000

27.11.2000

המאמר סוקר התפתחויות ומגמות במערכת החינוך. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

22.11.2000

יעד מרכזי נוסף הוא "צמצום אי-השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזיהינו "התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה...

קראו עוד >
  • ארנון גפני צבי זוסמן

שירותי בריאות – 2000

14.11.2000

במובן זה, השירותים הם בגדר סוכנויות של הממשלה למימוש החוק. השירותים מסופקים לאזרחים על-ידי ארבע קופות-החולים הפועלות במסגרת חוק ביטוח...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2000

10.11.2000

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף שהיקף התקציב  והרכבו...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים – 2000

13.09.2000

המאמר מסכם הנושאים הבאים: הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; שירותי הבריאות; שירותי רווחה אישיים; בריאות חברתית - אינדקטורים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

חנוך לנער על פי דרכו: מבדיל ומאחד במערכת החינוך

31.08.2000

החברה בישראל, כהרבה חברות אחרות, היא הטרוגנית מאד. ראשית, בולטת בה החלוקה הלאומית, בין רוב יהודי ומיעוט ערבי גדול; ובתוך...

יגיע כפיך כי תאכל: כוח עבודה: תעסוקה ושכר

14.08.2000

הפרק מתמקד בפלורליזם העדתי והאתני של החברה הישראלית, ובמידה פחותה גם בנושא המיגדר (ג'נדר) ומקום המגורים. נתייחס אל התחלקות השכר...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט