חנוך לנער על פי דרכו: מבדיל ומאחד במערכת החינוך

31.08.2000

החברה בישראל, כהרבה חברות אחרות, היא הטרוגנית מאד. ראשית, בולטת בה החלוקה הלאומית, בין רוב יהודי ומיעוט ערבי גדול; ובתוך...

עניי עירך קודמים: הגיוון בשירותי רווחה

15.08.2000

שירותי הרווחה בישראל מתאפיינים גם הם על-ידי פלורליזם והפרדה מצד אחד, ומצד שני על-ידי הומוגניות ואחידות. לגורמים השונים הדוחפים לשני...

קראו עוד >
  • יוסף קטן

יגיע כפיך כי תאכל: כוח עבודה: תעסוקה ושכר

14.08.2000

הפרק מתמקד בפלורליזם העדתי והאתני של החברה הישראלית, ובמידה פחותה גם בנושא המיגדר (ג'נדר) ומקום המגורים. נתייחס אל התחלקות השכר...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט