מערכת החינוך – 2000

27.11.2000

המאמר סוקר התפתחויות ומגמות במערכת החינוך. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

22.11.2000

יעד מרכזי נוסף הוא "צמצום אי-השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזיהינו "התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה...

קראו עוד >
  • ארנון גפני צבי זוסמן

טיפול ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל

15.11.2000

בשנים האחרונות גברה המודעות לעבירות מין, הנחשבות כפשיעה אלימה לכל דבר והן כלולות באותו פרק בחוק. גניבות, מעשי הונאה, סחיטה...

קראו עוד >
  • אורי ינאי

סקר שירותי רווחה – 2000

15.11.2000

אלו הם, ללא ספק, כלי מדידה מתאימים לניתוח הרווחה בישראל ומידת תרומתם של השירותים הממשלתיים לקידומה. עם זאת, להשלמת התמונה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

בריאות חברתית – אינדיקטורים נבחרים – 2000

15.11.2000

; האינדיקטורים שלוקטו, שישה עשר במספר, מאורגנים בארבעה פרקים: דמוגרפיה; אבטלה, תלות ואי-שוויון; עוני; אלימות ונזקי גוף. המאמר מופיע כפרק בפרסום...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי רווחה אישיים – 2000

15.11.2000

קבוצות אלו מהוות את החוליות החלשות והפגיעות בחברה. הפרק מתאר את השירותים השונים בתחום זה ואת אוכלוסיית מקבלי השירותים. הוא...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי בריאות – 2000

14.11.2000

במובן זה, השירותים הם בגדר סוכנויות של הממשלה למימוש החוק. השירותים מסופקים לאזרחים על-ידי ארבע קופות-החולים הפועלות במסגרת חוק ביטוח...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2000

10.11.2000

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף שהיקף התקציב  והרכבו...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל