מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחויות וסוגיות

15.03.2001

המחברים מציינים כי חל שיפור במצבן של הנשים ובתחומים מסוימים צומצמו הפערים, אולם השוויון טרם הושג וקיימים עדיין פערים גדולים....

קראו עוד >