מערכת החינוך – 2002

20.12.2002

השנה בחרנו להרחיב מעט את היריעה בהתייחסות לשינויים דמוגרפיים רלבנטיים - שינויים שחלו בהרכב התלמידים - ולשינויים מבניים, המתרחשים במערכת...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי הבריאות – 2002

14.12.2002

בהשלמה לניתוח ההוצאה הממשלתית לבריאות בפרק הקודם אנו בוחנים ראשית את ההוצאה הלאומית לבריאות ודרכי מימונה. סעיף זה עומד על...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

כלכלה בעת מלחמה בעצימות נמוכה

13.12.2002

חלקו הראשון של המאמר מציג התפתחויות כלכליות שניתן לייחס אותן למצב הביטחוני, אם כי יש לומר כי פעלו גם גורמים...

קראו עוד >
  • יעקב ליפשיץ

אסטרטגיה כלכלית-חברתית

13.12.2002

כל אלה תרמו להתפתחות המשק, להקטנת הגירעון השוטף במאזן התשלומים, לצמצום החוב החיצון נטו ולהקטנת החוב הממשלתי במונחי תוצר. ייצוב...

קראו עוד >
  • רפי מלניק גד שפרון

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2002

13.12.2002

בהתאם לכך, הפעולות הנעשות על-ידי הממשלה בתחום החברתי מבטאות את מדיניותה בכל אחד מהתחומים הללו. הדבר מתייחס הן לגודלו הכולל...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

מדיניות הממשלה במשק במשבר

10.12.2002

המשבר חריף יותר בעוצמתו ונבדל מהמיתון בגורמיו העיקריים, מלחמה ממושכת עם הפלסטינים, וקריסת תעשיית ההיי-טק הישראלית בעקבות המשבר העולמי שפקד...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2002

10.12.2002

הסיכום סוקר הנושאים הבאים: ההוצאה הממשלתית הכוללת והחברתית; מערכת החינוך; שירותי הבריאות; שירותי רווחה אישיים; קצבאות הביטוח הלאומי; מקרו-כלכלה....

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

נושרי השכלה בישראל בזיקה לקליטת עלייה

22.09.2002

המאמר ממקד את תשומת הלב בתופעה המורכבת של “נושרי השכלה”, תוך הגדרת קטגוריה מהותית שטרם קיבלה התייחסות כוללנית, סטטיסטית או...

קראו עוד >
  • ריטה סבר