שירותי בריאות – 2004

22.12.2004

המערכת משיגה זאת באמצעות רמת המקורות הבלתי מבוטלת והאיכותית, בעיקר בתחום כוח האדם. האתגר העומד בפני המערכת, בהתמודדותה עם השינויים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הרפורמות בבריאות הנפש בישראל

22.12.2004

התפתחות הטיפול בחולי נפש, כולל התנועה לאל-מיסוד בפסיכיאטרייה, צמחה מתוך אידיאולוגיות ותהליכים חברתיים אשר אפיינו את המאה העשרים. מודלים רבים...

קראו עוד >
  • אבנר אליצור יהודה ברוך יעקב לרנר מרדכי שני

שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות: ישראל 1989-2002

14.12.2004

הגידול בפערים בין השכירים בשוק העבודה משתקף בגידול הפערים בהכנסה הכלכלית לנפש (תקנית) של משקי הבית, לפני קבלת תשלומי העברה...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

מערכת החינוך – 2004

01.12.2004

הממד הראשון הוא הגידול במספר התלמידים והשינויים בהתפלגותם בין מגזריה של המערכת; הממד השני הוא ההתפתחות בגודלן של מסגרות החינוך...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מישלבים חינוכיים: כיתות וקבוצות – הצעה לשינוי דרכי ההוראה בחינוך העל-יסודי

01.12.2004

המסמך תומך בהפעלת מערכת חינוך משולבת ובה שני מנגנונים משלימים – כיתה וקבוצה. מדובר בתוספת של למידה משמעותית בקבוצות קטנות,...

קראו עוד >
  • דן שרון

תעסוקה, אבטלה ומדיניות רווחה

13.11.2004

עולם זה מתאפיין בגלובליזציה של כוח עבודה ומוצרים, קצב שינויים מהיר, הנובע מתהליכים רבים, ובעיקר מחדירה מואצת של טכנולוגיות חדשות,...

קראו עוד >
  • רוני בר-צורי

השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה

22.07.2004

ד"ר טוביה חורב ערך בדיקה מקיפה של התהליכים שעבר חוק ביטוח הבריאות מאז אישורו בכנסת לפני עשור בדיוק (ביוני 1994)....

קראו עוד >
  • טוביה חורב