שוויוניות וזמינות של שירותי רפואה דחופה בשלב טרום בית-חולים

22.12.2005

לתופעה זו יש השפעה על השוויוניות והנגישות לשירותים, וכן על יעילות השימוש בהם. לאחר למעלה מעשור מהחלת חוק ביטוח הבריאות...

קראו עוד >
  • קובי פלג

מערכת החינוך – 2005

19.12.2005

לעומת זאת חלו במערכת החינוך שתי התפתחויות חשובות, אשר השלכותיהן העתידיות עדיין אינן ברורות: הראשונה היא המשך יישום דו"ח שושני...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

על הפרטה ועל חינוך

19.12.2005

טענה נוספת היא, שציבור ההורים מצדו "מצביע ברגלים" ומבטא את אי-שביעות רצונו ממערכת החינוך הציבורית על-ידי נטישתה והעברת ילדיו למערכות...

מערכת הבריאות – 2005

14.12.2005

החלק הראשון של הפרק (סעיף 2) הוא סקירה תמציתית של התפתחות מערכת הבריאות בתקופה האחרונה, כפי שעולה מנתונים שונים. הסקירה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האשפוז

14.12.2005

שינויים בתוך המערכת ומחוצה לה, כגון: הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, עלייה בכמות החולים הכרוניים, הופעתן המתמדת של טכנולוגיות חדשות,...

קראו עוד >
  • יובל וייס יאיר בירנבאום שלמה מור-יוסף

ממצאים עיקריים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005

13.12.2005

החלק הזה של הספר השנתי סוקר את הנושאים הבאים: הוצאות הממשלה של שירותים חברתיים; חינוך; בריאות; שירותי רווחה אישיים; תשלומי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

מסגרת לדיון במדיניות ההפרטה בשירותים חברתיים

13.12.2005

בתחילה התבצעו ההפרטה והקטנת המגזר הציבורי מתוך צורכי שעה שונים: הצורך להקטין גירעון גדול בתקציב המדינה, כחלק מהתכנית לייצוב האינפלציה...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2005

13.12.2005

הדילמות של המדיניות הכלכלית-החברתית נותרו אפוא בעינן: האם די במדיניות מקרו-כלכלית מעודדת צמיחה, כדי לקדם את רווחתן של אוכלוסיות חלשות?...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל