תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך: מעברים בין המגזרים השונים

28.08.2006

המחקר בישראל בסוגיה זו הוא ראשוני. תנועת תלמידים אופקית במערכת היא חלק מנושא רחב יותר של חופש בחירה בית-ספר על-ידי...

מאלימות להלימות: אלימות בבתי-הספר: מאפיינים, סיבות ורעיונות

22.08.2006

במוקד הדיונים התייחסות לאלימות בבתי-הספר מנקודת ראותם של המנהלים. המאמר נשען גם על מחקרם המקיף של בנבנישתי ואסטור, שפורסם לקראת...

קראו עוד >
  • דן שרון

שכר מינימום ומס הכנסה שלילי: מדיניות אופטימלית

22.03.2006

המאמר מבוסס על בדיקה שערכו החוקרי על השפעת שתי החלופות – שכר מינימו ומס הכנסה שלילי – על התועלת למשק ולחברה. ההחלטה...

קראו עוד >
  • מיקי מלול ישראל לוסקי

חשיבה מחודשת על החינוך העל-יסודי בארץ

20.03.2006

על רקע זה גם הוקם כוח המשימה הלאומי לחינוך (ועדת דוברת). קיימת תחושה של משבר על רקע אי-הצלחה במבחנים בינלאומיים,...

קראו עוד >
  • דוד גורדון דן שרון

רפואה מונעת לנשים הרות ולילדים: על פרשת דרכים

14.03.2006

שירותים אלה יכולים לזקוף לזכותם חלק מן ההישגים הגבוהים ברמת הבריאות של האוכלוסייה בארץ, בעיקר בתחום מניעת מחלות ומוגבלויות ובתחום...

קראו עוד >
  • חוה פלטי

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האישפוז

14.01.2006

לעתים אף נגרם נתק של ממש ברצף הטיפול בחולה, בעת שהוא חוזר לשירותי המרפאה לאחר אשפוז, או ביציאתו מהם לצורכי...

קראו עוד >
  • יובל וייס יאיר בירנבאום שלמה מור-יוסף