זכויות זקנים, משפט והשלטון המקומי

15.01.2006

במקביל לכך קטן בהתמדה באוכלוסיית ישראל שיעור הילדים ותהליך זה מאיץ את המשך הזדקנות האוכלוסייה. על אף תהליך ההזדקנות, ישראל...

קראו עוד >
  • ישראל דורון

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האישפוז

14.01.2006

לעתים אף נגרם נתק של ממש ברצף הטיפול בחולה, בעת שהוא חוזר לשירותי המרפאה לאחר אשפוז, או ביציאתו מהם לצורכי...

קראו עוד >
  • יובל וייס יאיר בירנבאום שלמה מור-יוסף