מימון מערכת הבריאות 1995-2005

14.12.2007

שינוי זה מתבטא בתקציב הצריכה של משקי הבית, שם גדלה ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה, מ-3.7 אחוזים מכלל ההוצאה ל-5.0...

חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – למה דווקא בשנת 1994?

14.08.2007

מדוע כשלו כל הניסיונות לחקיקת החוק עד לשנת 1994, ומה היו התנאים והסיבות שגרמו לכך שהצעת החוק משנת 1992 הובאה...

קראו עוד >
  • ברוך רוזן גבי בן נון

רפואת הפה והשיניים: אחריות המדינה לתושביה

14.08.2007

ב-1994, כאשר נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הושאר התחום הזה מחוץ למסגרת היישומית של החוק. כך הונצח מצב אשר שרר...

קראו עוד >
  • טוביה חורב יונתן מן

תכנית הראורגניזציה של שירותי בריאות הנפש בישראל, 1972: גורמים מסייעים ומעכבים רפורמה למעבר לשירותי בריאות הנפש קהילתיים

14.08.2007

המאמר מתמקד בתכנית, בגורמים לעיצובה ובניסיונות ליישמה. ניתוח האירוע והבנת הכוחות, שפעלו בעד ונגד קידום התכנית, מאפשר לעמוד על הגורמים...

קראו עוד >
  • אורי אבירם ניקול דהאן

מערכת הבריאות – 2006

14.05.2007

שירותי הבריאות מעוגנים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי והם ניתנים תמורת השתתפות נמוכה, יחסית, של הציבור. את ההישגים בתחום בריאות האוכלוסייה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר: לנוכח הצורך להגדיל את ההוצאה לביטחון

13.05.2007

לא היה בשינויים המתוכננים בתקציב המדינה לשנת 2007, על פי העקרונות שנקבעו בקווי היסוד של הממשלה, כדי לשנות את המדיניות,...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2006

13.05.2007

בינתיים, האירועים הביטחוניים בקיץ 2006 קטעו את הצמיחה הכלכלית המואצת, ויצרו מציאות מדינית-ביטחונית המחייבת חשיבה חדשה לגבי סדר העדיפויות בהקצאת...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים האישיים 2006

13.05.2007

הפרק סוקר ממצאים בנושאים הבאים: חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר; הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל