הכלכלה השחורה בישראל

22.12.2014

ההערכה היא שצמצום ממדי הכלכלה השחורה במחצית יניב למדינה הכנסות בהיקף של 4–3 אחוזי תמ"ג, שהם כ-40–30 מיליארד שקלים. באמצעות...

קראו עוד >
  • נעם גרובר

שילוב ערבים ויהודים בבתי ספר בישראל

17.12.2014

רובם המוחלט של הישראלים חיים ביישובים חד-לאומיים, עובדים במקומות עבודה נפרדים ולומדים במוסדות נפרדים במערכת החינוך. עם זאת, מציאות ההפרדה...

קראו עוד >

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

17.12.2014

שתי תופעות בולטות, העלייה בחלקו של החינוך המוכר שאינו רשמי במגזר הערבי; ושיעור בני ה-6 הממשיכים ללמוד בגני-הילדים. הדיון בכוח...

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

17.12.2014

במגמת ההתפתחות של ההרכב הדמוגרפי חלה תפנית משמעותית; המשאבים העומדים לרשות מערכת החינוך גדלו מאוד; ובתחום כוח האדם, כל המורים...

רפורמה בשוק העבודה של ישראל ואופציית ה-Flexicurity

14.12.2014

מדיניות ה-Flexicurity מקנה למעסיקים גמישות גבוהה יחסית בהעסקה ובפיטורים של עובדים, ובה בעת מעניקה לעובדים רשת ביטחון כלכלית ומגבירה את...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד ליאורה בוורס

סוגיות מימון וכוח אדם במערכת הבריאות

14.12.2014

בשתי הבעיות הללו יש כדי לסכן את דירוגה הגבוה של ישראל במדדים של בריאות האוכלוסייה. בניגוד למגמות במערכות בריאות מפותחות...

מצב הבריאות ותקצוב המערכת בישראל בראי שיטת ה-DALYs

14.12.2014

בעוד המדדים המקובלים במערכת הבריאות בישראל ובכלל מבוססים לרוב על שיעורי תמותה, מדד ה-DALYs מבוסס על נטל תחלואה שנגרם הן...

מגמות באי שוויון בשכר העבודה בישראל

14.12.2014

לאורך התקופה גדלה התמורה, או התשואה, להשכלה, נתון שהיה עשוי להוביל לגידול באי השוויון בשכר. אלא שבפועל פערי השכר דווקא...