הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל

13.11.2015

היחס כלפי חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום חובם בישראל נחשב לנוקשה בהשוואה בין-לאומית, והמשטר הנהוג כיום פוגע הן בחייבים והן...

קראו עוד >
  • אשר מאיר

רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל

13.11.2015

כבר שנים רבות מתמודדת האוכלוסייה הערבית עם קשיים בשוק העבודה, ובכלל זה שיעורי תעסוקה נמוכים יחסית, מיעוט נשים עובדות וייצוג...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב