מסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך בחברה הערבית: שיעורי השתתפות, חסמים והמלצות מדיניות

28.12.2021

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע בתחום הגיל הרך קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של מסגרות חינוך לגיל הרך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים: התאוששות המשק הישראלי הייתה מהירה מציפיות בנק ישראל, קרן המטבע הבין-לאומית וה-OECD. עקב משבר הקורונה איבד המשק הישראלי כ-6%...

שוק העבודה בישראל בעקבות הקורונה: מבט-על

26.12.2021

מגפת הקורונה וצעדי הריחוק החברתי שננקטו בעקבותיה חוללו בשוק העבודה הישראלי, כמו בשוקי עבודה במדינות רבות אחרות, את אחד הזעזועים...

תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל

26.12.2021

הקשר בין הון אנושי לבין תעסוקה ושכר נדון לא מעט במחקר הכלכלי בשנים האחרונות. המחקר בוחן את הנושא בהקשר הישראלי...

כוח אדם רפואי בישראל בימי קורונה: מבט-על

26.12.2021

מהממצאים העיקריים של המחקר: בסוף שנת 2020 היו בישראל כמעט 32 אלף רופאים/ות, עלייה לעומת השנה הקודמת, מהם כ-8,300 מתמחים....

מערכת הרווחה במעבר: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים:  בשנת 2020 גדלה ההוצאה החברתית בכ-55 מיליארד ש"ח בעיקר לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. כ-69% מהגידול חל עקב...

מערכת החינוך: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים: חלקו של החינוך הערבי בירידה, החינוך היהודי מתייצב: בעשר השנים האחרונות התייצב חלקם של התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי, הממלכתי-דתי...