רגישות אקלימית ואסדרה לוקה בחסר: אתגרים בתחום הסביבה והבריאות בישראל

31.12.2023

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב למחקר ומדיניות סביבה ובריאות, שפעילותה נתמכת על ידי יד הנדיב מחקרן של מאיה שדה...

מלחמת 7 באוקטובר 2023: סביבה במלחמה

06.12.2023

מצבי מלחמה, מעבר לפגיעתם הישירה והמיידית באוכלוסייה, טומנים בחובם גם פוטנציאל לנזקים עקיפים עקב שינויים במערכת הסביבתית ופגיעה בתשתיות חיוניות...