מערכת האשפוז הכללי בישראל: מחזון של ביזור למציאות של ריכוזיות ואובדן שליטה

11.08.2019

מערכת האשפוז הכללי בישראל מצויה במשבר מתמשך, עקב פערים גדלים בין צורכי המערכת לבין הקצאת המשאבים הציבוריים לשם התמודדות איתם,...

מיקומך בתור: זמני המתנה בבתי החולים הציבוריים בישראל

07.08.2016

בישראל יש פערים בין זמני ההמתנה של מטופלים לטיפול רפואי בבתי ‏חולים ‏באזורים שונים (פריפריה לעומת מרכז), בבעלות שונה (מוסדות...