יעדים והמלצות לממשלה ה-34

21.05.2015

חוקרי המרכז ממפים את האתגרים בתחומים המאקרו-כלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה והבריאות, ומפרטים צעדי מדיניות מעשיים שבכוחם להביא לשיפור במישורים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

עשור ללא מדיניות דיור: נסיגת הממשלה מתמיכתה בדיור ומחאת קיץ 2011

21.07.2014

בקיץ 2011 פרץ גל של מחאה חברתית בישראל, וגולת הכותרת הייתה מחאה על מחירי הדיור הנוסקים. ואכן, בעשור שקדם למחאה...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית

איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד

18.08.2013

לפי אומדן המתבסס על תוצאות רפורמת איחודי הרשויות שבוצעה בישראל בשנת 200 3 (Reingewertz, 2012), הודות ליתרונות לגודל באספקת שירותים...

קראו עוד >
  • יניב ריינגוורץ

משק המים בישראל

21.05.2012

בתקופות האחרונות המשק עבר שינויים גדולים; ביניהם, הקמת מפעלים להתפלת מי-ים, צמצום הספקת המים השפירים לחקלאות והמרתם בקולחים, הקמת תאגידי...

קראו עוד >
  • יואב כסלו יוליה קוגן

הוצאות ממשלתיות במשק המים: תקציב לעומת ביצוע

21.01.2012

זהו מאמר המשך לתקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון (נייר מחקר 11-01)....

קראו עוד >
  • יואב כסלו יוליה קוגן

הסקר החברתי 2010

21.10.2011

בשנה האחרונה נמצאה מגמת שיפור ב”מדד טאוב”, מגמה זו משותפת לכל הציבור אך ממדיה נבדלים בין קבוצות שונות של האוכלוסייה....

קראו עוד >

תקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון

21.08.2011

 לאחרונה כל ההוצאות של הספקים הגדולים – חברת מקורות ותאגידי המים העירוניים – מכוסות בתשלומי הצרכנים; אולם המדינה עדיין מקצה...

קראו עוד >
  • יואב כסלו יוליה קוגן

הנרי טאוב ז”ל: מילות פרידה

21.05.2011

הנרי שימש יו”ר חבר הנאמנים של המרכז בשנים 1994-2005 וכן יו”ר כבוד בשנים האחרונות. הוא העניק במהלך כל השנים הללו...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב