איחודי רשויות בשלטון המקומי

22.09.2013

בישראל יש כיום עשרות רשויות מקומיות קטנות, המונות פחות מ-6,000 תושבים. רשויות כאלו מתקשות לספק קשת מלאה של שירותים מוניציפליים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שיבושים בדרך המובילה אל הפרחת המדבר

22.08.2012

בישראל יש רק 40-50 ימי גשם בשנה בממוצע באזור החוף, ורק ארבעה עד 30 ימי גשם באזורים הצחיחים יותר –...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מבט מאקרו

22.10.2011

הוא עומד על הפער בין המצב הטוב המשתקף באינדיקטורים השונים לפעילות השוטפת של המשק, לבין המצב המדאיג לנוכח הבעיות ארוכות...

קראו עוד >
  • ערן ישיב

מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל

22.04.2010

הנתונים לשנת 2012 ותחילת 2013 מצביעים על צמיחה סבירה של התוצר, על אבטלה יציבה ועל המשך הגידול בהשקעות, תוך שמירה...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד

אוכלוסייה ומשאבים בערים הגדולות

22.03.2001

בהמשך לכך נבדק, האם ההשתתפות של משרדי הממשלה מתחשבת בהבדלים ומסייעת לערים, שמצבן קשה יותר, כתוצאה מהרכב האוכלוסייה המחייב יתר...

קראו עוד >
  • אריה הכט מרינה קונין

תמורות בקבוצות האוכלוסייה – השפעות דמוגרפיות

22.11.1998

בתקופה האחרונה חל שינוי בדפוס זה, כאשר הגיעו לארץ לא-יהודים במספרים ניכרים, ובעיקר מברית-המועצות לשעבר. כמו כן יש להזכיר, שבמהלך...

קראו עוד >
  • יעקב קופ